Miło nam poinformować, że Zakład Usług Energetycznych otrzymał akredytację do prowadzenia szkoleń oraz egzaminów dla personelu dokonującego odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych (SF6) z rozdzielnic wysokiego napięcia.

Zapraszamy na pierwsze w Polsce egzaminy na Certyfikat F-gazowy SF6, poprzedzone kursem prowadzonym przez jednostkę szkolącą Zakład Usług Energetycznych (ZUE) Michał Urbański.

Szkolenie prowadzone przez ZUE obejmuje:

 • intensywny 1,5-dniowy kurs teoretyczny i praktyczny przygotowujący do egzaminu
 • wykłady i zajęcia praktyczne prowadzone przez doświadczonych profesjonalistów
 • zakres opisany wymogami z (WE) NR 305/2008 oraz (UE) 2015/2066 oraz Ustawie F-gazowej i przynależnymi rozporządzeniami
 • w pełni wyposażone sale szkoleniowe, materiały i pomoce dydaktyczne
 • posiłki podczas zajęć szkoleniowych
 • pomoc przy organizacji zakwaterowania

Cena szkolenia: 1800 PLN netto

Egzamin prowadzony przez akredytowaną jednostkę oceniającą PROZON obejmuje:

 • test wiedzy teoretycznej z zakresu legislacji europejskiej i polskiej oraz wiedzy o SF6 i jego stosowaniu
 • egzamin z umiejętności praktycznych obsługi sprzętu do analiz, odzysku i innych prac z SF6
 • prowadzony jest wg. wymogów akredytacji Urzędu Dozoru Technicznego
 • komplet dokumentów, które po pomyślnie zdanym egzaminie upoważniają do otrzymania certyfikatu F-gazowego
 • koszt certyfikatu i pośrednictwo w formalnościach z UDT związanych z jego otrzymaniem

Cena egzaminu: 2800 PLN netto